BIld: Privat

 BIld: Privat

Krönika

I tuffa tider behöver vi varandra

Publicerat 2020.05.07

  I våra branscher känns konjunktursvängningen snabbare och hårdare än i de flesta. De flesta vill inget hellre än att få jobba hårt men vet inte hur när uppdragen ska börja komma in som vanligt igen. Och kanske blir det aldrig som vanligt igen.


  Kanske blir den här krisen det som accelererar en samhällsutveckling som redan var på gång. Så har det ofta varit historiskt. I så fall blir det ”vanliga” något helt nytt. Det kommer ta tid innan vi fullständigt förstår hur det nya landskapet kommer se ut. Vanor och värderingar förändras fort när de yttre förutsättningarna omkastas. Vi har alla ett ansvar för att det nya blir mer hållbart än dagens - ekologiskt och socialt. Kanske kan du vara en del av lösningen?


  Man behöver vara uthållig och strukturerad för att inte bara orientera dig i det nya, utan också vara med att skapa det. Ta tid för omvärldsbevakning, analys och reflektion. Och inte minst för samarbete. I mötet med andra finns energi och ni dubblar snabbt er kompetens och styrka. I tuffa tider kommer nya aktörer upp på scenen. De som är anpassade för lågkonjunktur klarar sig bra även i högkonjunktur, men inte tvärtom.

  Men det finns också stöd att få för intäktsbortfall. Nu har Regeringens 500 miljoner kronor till för kulturverksamheter som förlorar intäkter till följd av coronasituationen kommit ut att söka. Stödet till enskilda utövarna delas ut som stipendier av Konstnärsnämnden, och Sveriges författarfondnär det gäller litteratur. Stöd till filmverksamhet delas ut av Filminstitutetoch stödet till den övriga kulturverksamheten av Statens Kulturråd.Här finns en länklista till regionalt stöd för fria utövare.

  Och det finns hjälp att få i form av guidning i vad som gäller kring stöd i krisen. Business Region Göteborgs har tillsatt extra kraft för att kunna lotsa dig ring 031- 365 00 65 eller maila foretagslotsen.extra@businessregion.se.

  Och vila ordentligt mellan varven, det behövs för att kunna kämpa hårt.


  Ta hand om varandra,

  Rasmus Heyman

  Kulturella och kreativa näringar, BRG