Bild: Hendrik Zeitler

 Bild: Hendrik Zeitler

Intervju

Hej vad gör du Nina Due?

Publicerat 2019.02.04

  • Design
  • Intervju
  • Museum

Snart snart dags för Röhsska att öppna igen! Efter turbulenta år med chefs- och personalkonflikter och till slut en hel nerstängning av muséet så är det nu dags för oss att få ta del av ett nytt Röhsska! Vi tog och kollade med Nina Due, museichefen som har lett förändringsarbetet på Röhsska, vad vi otåliga kan förvänta oss den 23/2 - och framöver!

Hej Nina, vad gör du?
Min arbeidsdag just nu er veldig hands-on. En nyåpning som den vi står inför kräver at hele personalet er aktivt involverat for å bli klare til 23 feb. Mitt jobb handlar därför om å ta väldig manga beslut varje dag - alt från utställnings frågor till budget, kommunikation og tillgänglighets-och byggnationsdetaljer med Higab. Detaljer er så klart viktige - vi er et design museum og den positive opplevelsen vi önsker å skape på Röhsska for våre besökere handler om å ta bra beslut, men som i alle kreative prosjekt så handler det også om å akseptere kompromisser; det er mange aktörer i et åpningsprosjekt som dette - bra samarbete internt og med eksterne parter håper vi vil gi postive synnergieffekter.

Nu har äntligen månaden för Röhsskas nyöppning kommit, och många med oss har längtat. Vad kan vi förvänta oss den 23/2?
Museets budskap er Design is Everywhere. Dette budskapet er ikke unikt for Röhsska, men er likevel en ’statement’ som förflyttar museet fra en mer historisk og traditionell förankring inom design og konsthantverk i museal sammanhang till å stå fram som en mötesplats for större frågor inom samhället der design, mer enn noen gang innan, har stor betydelse – alt fra demokrati og konsumtion, till hållbarhet og mennesklige rettigheter. Design påvirker vår hverdag både på godt og vondt og som design museum er vi en platform der vi kan presentere lösninger, stille frågor og fundere over designens rolle i hverdagen og hvordan dette påvirker vårt beteende som användere og konsumenter av design.

Det er viktig for museet når vi åpner 23e å ha en positiv og åpen dialog med våre besökere om begreppet Design is Everywhere. Av den anledning så kommer det til å väre en rad korte föreläsningar både öppningshelgene, der publiken hörer våre samarbetspartnere prate om de prosjekt som er en del av nyöppningen samt personalen som beretter om de ulike utstillingene og pedagogisk verksamhet. Museets personal - både värdskapet og de som till daglig jobber bakom scenen - kommer att vara på plats på helgene får å bemöte publiken, svare på frågor og berätte om museets arbete. Det skal bli utrolig fint å endelig önske publiken velkommen tilbake til Röhsska museet igjen!

Jag förstår att själva öppningshelgen blir speciell! Hur ser sedan kommande tid ut, vi har fått en hel del smakprov på vilka utställningar etc, men vad tror du – kommer det vara ett förändrat hus och verklighet som möter oss som inte sett processen inifrån?
Jeg påstår ikke at Röhsska blir noe helt nytt - at vi åpner opp till noe som Röhsskas publik aldri har sett eller opplevd för. Om det var det museet eftersträvade så tror jeg mange ville kjent seg besviken. Röhsska museet har jo alltid värt kjent for sin unike samling og jeg ser fortsatt samlingen som museets ryggrad i det vi erbjuder publiken av både utstillinger og program.

Det som museet derimot har jobbet med genom budskapet Design Is everywhere er å vise at design er ett bredt begrepp og for å väre et relevant design museum så rekker det ikke å holde seg till kun de traditionelle design disciplinene og föremål som bare representerer et bestemt perspektiv av den europeiske design historien.

Det siste året har Röhsskas medarbetere og jeg jobbet fram et programm som löfter viktige frågor innen design og museologisk verksamhet: hva er demokratisk design, som i utstillingen Unmaking Democratic Design med Fredrik Paulsen; hvem er ekspertene når man tolker värdet av föremål fra et kulturarv og designhistorisk perspektiv, som i utstillingen Nytt i Samlingen, der vi har jobbet med barn og seniorer fra Sjumilaskolan og Design Lab S; og der vi som museum utmaner oss i å bredde vår egen kunnskap og perspektiv hva gjelder å vise fram andre kulturer enn vår egen, nemlig i Inspiration Östasien der vi har jobbet med eksperter kring temaet religiöse föremål, symbolism og åpnet upp til dialog med samtidiga formgivere som fortsatt inspirerers av östasien i deres praktik.

Dette er ikke revolutionerande som sådan og mye av det vi jobber med tror jeg fortsatt uppfattas i den traditionelle Röhsska ‘sprit’, men i vårt arbete så legger vi vekt på samarbete med eksterne parter der vi er åpne for ömsisidig kunnskåpsutbyte og hvor museet skal virke som en platform og mötesplats för design debatt. I dette arbete ligger også en rad med politiske uppdrag, ettersom Röhsska er en del av Kutlruförvaltningen og Göteborg Stad. Vi samarbeter tätt med de andre museene som også er under Kulturförvaltningen, for att på et positivt sett utnytte kompetenser og ekspertiser på tvärren – noe som vokser over tid, men som selvsagt skal komme publiken til nytte.

En detalj som ska bli spännande att få se är att ni har byggt om i entrén vad jag förstått, är det fler fysiska omgestaltningar inne i huset och är alla plan och avdelningar äntligen öppna?
Arbetet för att öppna hele museet kräver tid og långtidsfinansiering.  Alle våningsplan i huset åpner till publiken 23e feburari utom 1700-talets avdelningen. Helt nytt er at källarplanet blir tillgänglig till publiken, der det nu blir kapprum, toaletter, vagnparkering og ny, elegant ramp inn till auditoriet. I anknytning till dette planet finns det nu en ny hiss fra gatuplan på Vasagatan.

Renovering av den gamle receptionen har også värt et stort arbete, der helt ny gestaltning har blitt tatt fram med receptionsdisk, butik og sitte möbler.

Den överste våningen åpner også igjen etter å ha värt stängt i flere år. Her presenters en ny gestaltning av Röhsskas östasisatiske samling, der også samtidiga formgivare stiller ut.

Formhistorien er uendret og 1700talet er projekt vi jobber under 2019 og inn i 2020. Her finns det otrolig manga spännande lösningen men det kräver tid og finansiering som sagt.

Hur tänker du som chef att Röhsska går in i framtiden nu efter dessa turbulenta år?
Jeg ser så klart positivt på en nystart. Det finns en bra energi og positiv inställning hos personalen. Vi skal ikke glemme at personalens lojalitet till Röhsska henger i stor grad sammen med deres passion for design, konsthantverk og professionellt museologisk arbete.

Hemligheten til succé tror jeg ligger i vårt pågående arbete å skape innehåll som våre besökere kan relatera til, men som også utmaner og er tankeveckande. Jeg er overbevist om at et bra bemötande på et museum inte bare beror av en bra utstilling men også et publikt programm som er fullt integrerad i en meningsfullt dialog om design og konsthantverk og rollen de spiller i dagens samhälle. Röhsska skal väre en plats för öppenhet, det tankeväckande og en känsla för omsorg: omsorg for emnen som museet representerar, omsorg för samlingen og omsorg for våre besökere.