Bild: LOC kreatörer. Från vänster: Veronica Odetunde, Mona Namér, Isatou Svenungsson, Roxanne Francisca, Vanessa Ansah Pewudie.

 Bild: LOC kreatörer. Från vänster: Veronica Odetunde, Mona Namér, Isatou Svenungsson, Roxanne Francisca, Vanessa Ansah Pewudie.

Intervju

Hej, vad gör ni LOC?

Publicerat 2022.10.06

  Layers Of Creativity (LOC) är kreatörskollektivet som lyfter kvinnor, ickebinära och BIPOC kreatörer via events, workshops och sin egen kreativa plattform. Vi blev såklart otroligt nyfikna och hörde av oss för att ställa några frågor. 

  Hej, vad gör ni LOC?

  Layers of Creativity är en ideel förening som bildades 2020. Vi är ett kreativt community för kvinnor, ickebinära och BIPOC-kreatörer. Vår plattform är en plats för kreatörer av olika uttryck med intentionen att lära av och med varandra. Vi samarbetar, tipsar varandra om jobbmöjligheter och skapar events och workshops. Vi har en kreativ databas för våra medlemmar, en plattform där kreatörer syns och på så sätt finns till förfogande för möjliga samarbeten med andra föreningar och företag i kultursektorn, men även inom andra branscher. Vår vision är att verka för en mer inkluderande, jämlik, konst, kreativ och kulturscen i Göteborg. 

  Helt grymt. Varför startade ni LOC?

  Vi startade ett kollektiv av kreatörer som ville samarbeta och lyfta varandra. Våra samtal ledde oss till insikten om att vi även ville lyfta andra kreatörer från Göteborg. Det är en relativt vanlig tanke att tro att en behöver flytta till Stockholm för att lyckas, att det är där alla grymma kreatörer finns. Den föreställningen och myten ville vi förändra. 2019 började arbetet mot att forma vad som idag är föreningen Layers of Creativity- som som med namnet vill vi lyfta flera lager av kreatörer och vidga synen om vad kreativitet är. 

  Så bra initiativ! Vad behövs för att Göteborgs kulturscen ska bli mer jämlik och gränsöverskridande? 

  Vårt initiativ kan förhoppningsvis inspirera fler aktörer att ta ställning till ett grundligt förändringsarbete i sina verksamheter. Det är viktigt att agera och göra det hårda arbete som krävs för att ändra på den systematiska rasismen, maktstrukturer och alltför invanda mönster och föreställningar om hur saker ska drivas, vilka diskussioner som förs och vem en lyssnar på. Vi vill säga att kunskap, vilja och nyfikenhet behövs för att någon form av förändring ska ske. Till kunskapen så behöver agerande vara den ständiga följeslagaren. Vi kan fylla på med kunskap och leverera en databas men sen är det upp till aktörer, stora som små, att faktiskt göra skillnad.

  Hur bemöter ni rasism och exkludering i ert arbete?  

  Vi som aktörer blir utsatta av rasism på mer eller mindre direkta, indirekta och/eller systematiska sätt lite beroende på våra professioner. Eftersom vi är tydliga med vad LOC står för och vill jobba mot, så förväntar vi oss att det bemöts med respekt. Det är viktigt för oss att de som vill ha ett samarbete förstår och har klart för sig själva varför de vill ha med oss och att de på riktigt är öppna och villiga att förändras och kan se värdet i det och inte som en kortsiktig grej. 

  Vi vägrar att vara ett mångfaldsinitiativ som ska ge poäng åt företag, institutioner eller andra verksamheter. Den kraft som vi lägger i visionen om att skapa mer jämlika villkor för kreatörer vill vi dela med våra samarbetspartners. Det kan såklart se ut på olika sätt och vi uppmanar verksamheter att göra interna granskningar. Exempelvis om ni ska sätta upp en filminspelning: Har ni anställt hårstylister som kan alla typer av hår? Make-up artister som har med sig eller kan blanda fram foundations för olika hudtoner? Det är småsaker som våra medlemmar vittnar om, som förpestar hela upplevelsen av den dröm som en så länge haft. 

  Vi försöker hitta sätt att stötta varandra vare sig det är i våra kreativa ideér och visioner, men också i det som sker i vardagen- de där mikroagressionerna på bussen, hot och kommentarer till följd av engagemang men också påminnelser om återhämtning när det blir för mycket. Vi har fortfarande mycket att lära där, speciellt i hur vi kan ta hand om varandras hela mående.

  Viktigt och tänkvärt. Vad är ni mest stolta över?

  Vi är stolta över den resa som vi gjort från det första samtalet 2019 till att vi idag är en ideell förening, har startat upp en kreativ databas och haft workshops och arrangemang i staden som vi vuxit upp i. Att vi lyckats få ihop människor på olika platser runtom i Göteborg där vi kunnat få arbeta med just de lager av kreativitet som vi själva är så inspirerade av. 

  Vad har ni för förhoppningar inför framtiden? 

  Vi har många ideér och drömmar om vad vi vill att Layers of Creativity ska bli! En målbild är att LOC ska vara en go-to plattform för enskilda kreatörer, verksamheter, institutioner och företag som söker samarbetspartners, utställare, workshopledare, panelgäster eller något annat utifrån den kompetens som finns bland LOCs kreatörer. Vi vill fortsätta bidra till mer representation och hoppas på att kunna spräcka bubblor, skriva om reglerna för vad konst, kultur och kreativitet är samt att uppmana till att fler kreatörer i Göteborg ska se varandra och kunna samarbeta. 

  Vi följer er resa med spänning! Tack snälla för att vi fick ställa några frågor. 

  LOCs styrelse består av: Roxanne Francisca, Veronica Odetunde, Nina Rajabi, Mona Namér, Isatou Svenungsson och Daysury Valencia. 

  Instagram

  Hemsida